Disclaimer Twente Zon-Twente Zon

Disclaimer Twente Zon

Twente Zon besteedt de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van haar internetsite. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze website verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Kennelijke fouten en vergissingen binden ons niet. Twente Zon, evenals de aan haar gelieerde ondernemingen en toeleveranciers, is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet evenals technische storingen.

Copyright en inhoud

Deze website is eigendom van en uitgegeven door Twente Zon. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten zijn intellectueel eigendom van Twente Zon en vallen onder copyright. Onrechtmatige reproductie; het overnemen, aanpassen, vertalen, bewerken van gehele of gedeeltelijke websitedelen, in welke vorm of op welke manier dan ook, is niet toegestaan tenzij voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend door de auteur. Citeren uitsluitend met bronvermelding.

Niets van www.twentezon.nl of uit brochures, flyers, advertenties en overige publicaties mag zonder diens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming worden gekopieerd dan wel worden opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of op enige andere wijze.

Plagiaat zal worden gedetecteerd en hiertegen zullen wettelijke stappen worden ondernomen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zullen op de plagiaatnemer worden verhaald.

Afbeeldingen

Alle rechten voorbehouden. Voor alle afbeeldingen op onze website geldt een copyright. Zij mogen niet zonder onze schriftelijke toestemming worden gebruikt of overgenomen.

Twente Zon wenst op geen enkele wijze auteursrechten te schenden. Indien iemand van mening is dat zijn of haar auteursrechten worden overtreden, verzoeken wij diegene ons d.m.v. e-mail (info@twentezon.nl) op de hoogte te stellen met vermelding van de gebruikte foto en pagina waarin deze wordt gebruikt. Bij gebleken terechtheid van overtreding van auteursrechten zal de betreffende foto vanzelfsprekend van de website verwijderd worden, zodanig gewijzigd overeenkomstig uw wensen of bronvermelding dan wel linking aan uw site vermeld worden.

Bij eventuele e-mails betreffende dit onderwerp verzoeken wij u zo gedetailleerd mogelijk te zijn en duidelijk de redenen aan te geven waarom men meent dat copyright geschonden wordt.

Prijzen

Alle weergegeven prijzen worden meegedeeld onder voorbehoud en zijn ter indicatie. Twente Zon voert een beleid dat is gericht op doorlopende ontwikkelingen. Wij behouden ons derhalve het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.

Persoonsgegevens

Alle door u aan ons opgegeven persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ontvangen gegevens worden nooit aan derden doorgeven, tenzij wij hiertoe verplicht worden door een overheidsinstantie.

Externe informatie

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina’s van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Stel hier uw vraag