Verzekeringen voor zonnepanelen-Twente Zon

Verzekeringen voor zonnepanelen

Het is verstandig na te gaan of uw opstalverzekering moet worden verhoogd na het installeren van de zonnepanelen en welke schade de aansprakelijkheidsverzekering precies dekt. Wilt u uw zonnepanelen speciaal verzekeren? Dan kan dat via gespecialiseerde zonnepanelenverzekeringen.

Opstalverzekering

Bent u huiseigenaar en heeft u zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van uw woning of schuur, dan is het verstandig om contact op te nemen met de verzekeraar van de opstalverzekering. De zonnepanelen verhogen de waarde van het gebouw, waardoor de verzekerde waarde mogelijk moet worden aangepast.

Informeer ook tegen welke schade u verzekerd bent, zodat duidelijk is in welke gevallen schade wel en niet gedekt wordt.

Aansprakelijkheidsverzekering

U bent als eigenaar of exploitant aansprakelijk voor schade die de zonnepanelen aan derden veroorzaken.
Valt een zonnepaneel van uw dak en worden daarbij mensen verwond of auto’s beschadigd, dan dekt de aansprakelijkheidsverzekering deze schade.
Liggen de panelen op het dak van een derde, vraagt u dan uw verzekeraar naar de dekking van uw aansprakelijkheid.

Monteert u de panelen zelf, dan is het verstandig om vóór montage de verzekeringsvoorwaarden na te gaan, omdat ook tijdens de installatie schade kan optreden.
Worden de panelen door een erkend installateur gemonteerd, dan wordt eventuele schade gedekt door de verzekering van de installateur.

Gespecialiseerde zonnepanelenverzekeringen

Er zijn inmiddels ook verzekeraars die speciale verzekeringen voor zonnepaneelsystemen aanbieden. Vraag uw verzekering naar de mogelijkheden.
Het is verstandig een aantal offertes aan te vragen, aangezien de voorwaarden en tarieven nogal kunnen verschillen.

Stel hier uw vraag