Terugleveren van stroom en de vergoeding daarvoor-Twente Zon

Terugleveren van stroom en de vergoeding daarvoor

Terugleveren

De stroom, geproduceerd door zonnepanelen, kunt u direct zelf gebruiken, maar als de panelen volop in de zon liggen, produceren ze vaak meer dan nodig op dat moment. De stroom die “over” is, kan teruggeleverd worden aan het energienet.

Wanneer u een zonnepaneelsysteem heeft aangeschaft en wilt gaan terugleveren, moet u dit wel bij uw energieleverancier aangeven. Hiervoor hoeft geen nieuw contract afgesloten te worden.
Meld ook bij de netbeheerder dat u gaat terugleveren. De netbeheerder heeft deze gegevens nodig om het elektriciteitsnet optimaal te beheren. Aanmelden kan via energieleveren.nl.
Is de aansluitwaarde van de installatie groter dan 3 x 16 Ampère? Meld dat dan bij de netbeheerder voordat de installatie in gebruik genomen wordt.
Is de aansluitwaarde van de installatie kleiner of gelijk aan 3 x 16 Ampère? Dan volstaat een melding binnen één maand na ingebruikname van de installatie.

Eigenaar van zonnepanelen is btw-ondernemer

September 2013 – Na de uitspraak van het Europese Hof (arrest 2019/12) blijkt dat in algemene zin sprake is van btw-plicht als de particuliere eigenaar van zonnepanelen de opgewekte elektriciteit geheel of gedeeltelijk duurzaam en tegen vergoeding levert aan zijn energieleverancier.

Als gevolg van deze uitspraak kunt u, wanneer u als particulier zonnepanelen koopt, de btw terugvragen. Lees meer hierover in het artikel: “Btw teruggave zonnepanelen voor particulieren“.

Salderen

Het verrekenen van afgenomen en teruggeleverde stroom noemt men “salderen”.

Inmiddels kunnen opwekkers van lokale duurzame energie onbeperkt hun verbruik wegstrepen (‘salderen’) met hun eigen productie. Eerder was er sprake van een salderingsgrens van 5.000 kWh.

De regelgeving inzake salderen is vastgelegd in de “Elektriciteitswet”:

  1. De regeling voor salderen heeft alleen betrekking op kleinverbruikaansluitingen tot maximaal 3 x 80 Ampère.
  2. De eigenaar van de opwekinstallatie moet dezelfde zijn als de eigenaar van de aansluiting.
  3. Voor grootverbruiksaansluitingen geldt dat salderen niet mogelijk is.

Uw energieleverancier is dus wettelijk verplicht de stroom die u teruglevert te verrekenen met de stroom die u afneemt.
Alleen over het netto verbruik (afgenomen stroom minus teruggeleverde stroom) betaalt u het leveringstarief en belastingen.
Het vastrecht voor het energietransport over het netwerk is een vast bedrag per jaar en moet u altijd betalen, ook als uw netto verbruik nul is.

Let op: Salderen is alleen mogelijk als de elektriciteit via dezelfde aansluiting teruggeleverd wordt als waarmee de elektriciteit ontvangen wordt.

Energiebelasting

In 2011 heeft de belastingdienst besloten dat alle duurzaam geproduceerde elektriciteit mag worden gesaldeerd met de afgenomen elektriciteit.
Dit betekent dat als u meer teruglevert, dan dat u afneemt, u geen energiebelasting betaalt.

Voor alle duidelijkheid, het is niet zo dat u energiebelasting terugkrijgt over het deel dat méér is teruggeleverd dan afgenomen.

Terugleververgoeding

Indien meer elektriciteit teruggeleverd wordt dan afgenomen, kan het overschot niet gesaldeerd worden. Voor dit overschot moet de energieleverancier een redelijke terugleververgoeding betalen. Een gangbare vergoeding ligt rond de € 0,07 per kWh. Deze vergoeding verschilt per energieleverancier.
Uw energieleverancier kan u precies vertellen welke vergoeding zij betalen.

Een voorbeeld van een website, die een overzicht biedt van de actuele terugleververgoedingen voor salderen per energieleverancier is Energievergelijk: Terugleververgoeding per energieleverancier

4 voorbeelden van salderen

U levert minder terug dan u verbruikt:
U levert terug aan het net:   3.000 kWh per jaar
Uw eigen verbruik is:            3.500 kWh
Gesaldeerd wordt:                3.000 kWh
En uw energieleverancier brengt 500 kWh bij u in rekening. Over deze 500 kWh betaalt u het leveringstarief en energiebelasting.

U levert meer terug dan u verbruikt, maar niet meer dan 5000 kWh:
U levert terug aan het net:   4.500 kWh per jaar
Uw eigen verbruik is:            3.500 kWh
Gesaldeerd wordt:                3.500 kWh
Over het overschot van 1.000 kWh ontvangt u van uw energieleverancier een terugleververgoeding.

U levert meer terug dan 5.000 kWh, maar niet meer dan u verbruikt:
U levert terug aan het net:   6.000 kWh per jaar
Uw eigen verbruik is:            7.500 kWh
Gesaldeerd wordt:                5.000 kWh
Sinds begin 2014 mag er in dit voorbeeld tot 6.000 kWh gesaldeerd worden en betaalt u het leveringstarief en belastingen over de resterende 1.500 kWh.

U levert meer terug dan 5.000 kWh en meer dan u verbruikt:
U levert terug aan het net:   8.000 kWh per jaar
Uw eigen verbruik is:            6.500 kWh
Gesaldeerd wordt:                6.500 kWh
Sinds begin 2014 mag er in dit voorbeeld tot 6.500 kWh gesaldeerd worden en ontvangt u een terugleververgoeding over de resterende 1.500 kWh.

Stel hier uw vraag