Wat is blockchain? - Twente ZonTwente Zon

Wat is blockchain?

Blockchain_Twente ZonDe term blockchain beschrijft een decentrale database, waarin elke gebruiker die deel uitmaakt van dit blockchain netwerk, de gehele database met alle gegevens of delen daarvan bezit. De blockchain werkt als een soort openbaar kadaster of een digitaal bankafschrift voor transacties tussen computers. Het is de technologische basis voor cryptogeld zoals bijvoorbeeld bitcoin.

Hoe werkt blockchain?

Doordat alle leden van het netwerk een volledige kopie respectievelijk uittreksel van de volledige blockchain bezitten, kunnen ze zelf controleren of alle bij een transactie betrokken partijen dezelfde versie van de blockchain gebruiken. Een externe en centrale toezichthouder, die de transacties controleert, wordt zodoende overbodig. Wel ontstaat hierdoor voor alle betrokkenen de uitdaging om een ​gemeenschappelijke databank te creëren. Hiervoor wordt een zogenaamd “consensus algoritme” gebruikt. In de blockchain komen de gebruikers overeen om altijd de langst beschikbare blok-keten te gebruiken.

Welke bedrijfstakken profiteren van de blockchain?

Het bankwezen, bijvoorbeeld, maakt intensief gebruik van de blockchain – en kan dankzij de nieuwe technologie financiële transacties sneller, goedkoper en veiliger uitvoeren. Intermediairs, zoals Swift platformen en clearinghuizen, die een vergoeding voor hun diensten in rekening brengen, zouden in de toekomst vervangen kunnen worden door blockchains. Ook accountants gebruiken blockchain wanneer het om het automatiseren van accountantscontroles gaat.

Waar worden blockchains nog meer gebruikt?

Blockchains zijn op veel verschillende manieren bruikbaar – en worden vooral daar gebruikt, waar het gaat om traceerbaarheid en conformiteit. Ze kunnen bijvoorbeeld als bewijs dienen dat een pakket volledig is afgeleverd. Meerdere toepassingen zitten in de pijplijn: zo zal de blockchain toekomstig gebruikt gaan worden in de certificering van diploma’s en het optimaliseren van cv’s. En de creditcardmaatschappij Visa wil in 2017 een blockchain betaaldienst invoeren.

Wat zijn de sterke punten van blockchain?

In blockchain gaat het om transparantie en decentralisatie: de gebruikers moeten hun identiteit en bezit zichtbaar deponeren, zodat geanonimiseerd duidelijk is, wie bijvoorbeeld welke bitcoins aan wie stuurt. De identiteit achter een adres blijft echter onduidelijk. In figuurlijke zin zou je kunnen zeggen: het internet is een “netwerk van informatie”, de blockchain is een “netwerk van vertrouwen”. Deze technologie wordt als veelbelovend gezien, omdat de informatie van een blockchain transparant en op vele computers opgeslagen is. Hierdoor kunnen ze alleen met een enorme technische inspanning worden gemanipuleerd.

Stel hier uw vraag