Terugverdientijd van zonnepanelen: Een berekening!-Twente Zon

Terugverdientijd van zonnepanelen: Een berekening!

Even een opmerking vooraf. Hieronder ligt de focus op de manier waarop u de terugverdientijd van uw systeem kunt berekenen en is geen blauwdruk voor de actueel gangbare kosten.

Uitgangspunten

Voor het berekenen van de terugverdientijd van zonnepanelen zetten we eerst de uitgangspunten van de berekening duidelijk op een rij:

Voor de aankoop en installatie van een zonnepaneelsysteem betaalt u een bedrag. Dit is inclusief:

  • kristallijne zonnepanelen
  • omvormer
  • montagemateriaal
  • installatie
  • btw

We gaan uit van een installatie van 3.500 Wp (14 panelen van 250 Wp). Totale kosten van dit systeem bedragen 5.250 euro (3.500 Wp x 1,50 euro/Wp).

Het rendement van een zonnepaneel ligt gemiddeld op 88%.
Het rendement is wel afhankelijk van de locatie in Nederland, de hoek van het dak, de hoeveelheid schaduw en het type zonnepaneel. Ook de leeftijd van het zonnepaneel speelt een rol. Doorgaans is het rendement 90% in de eerste 10 jaar, waarna deze daalt naar ca. 80%.

Omdat de producenten een opbrengstgarantie geven voor 25 jaar, rekenen we met een levensduur van 25 jaar. Maar, de technische levensduur van de panelen is tenminste 30 jaar.

Bij de omvormer is het reëel te rekenen met een levensduur van 10 jaar.

Stroom van de elektriciteitsleverancier kost ongeveer 0,225 euro/kWh (prijspeil 2013). Hoewel de stroomprijs de afgelopen 10 jaar met 5,7% per jaar is gestegen, gaan we in deze berekening uit van een gelijkblijvende stroomprijs.

Wanneer men meer stroom terug levert dan afneemt, ontvangt men een terugleververgoeding van de energieleverancier van ongeveer 0,07 euro/kWh.

Berekening:

Uitgaand van het gemiddelde levert dit systeem van 3.500 Wp in Nederland ongeveer 3.080 kWh elektriciteit op per jaar (0,88 x 3.500 Wp).

Stel een gemiddeld gezin in Nederland verbruikt zo’n 3.500 kWh per jaar. In dit voorbeeld zal men dus – netto – geen stroom terug leveren.

Uitgaande van een stroomprijs van 0,225 euro/kWh bespaart de eigen stroomproductie 693 euro per jaar (0,225 euro/kWh x 3.080 kWh).

Hiermee verdient de investering van 5.250 euro zich binnen 8 jaar terug (5.250 euro / 693 euro/jaar)

Deze berekening is een conservatieve berekening. Er wordt in dit voorbeeld geen btw teruggevraagd. Men mag ervan uitgaan dat de stroomprijs ligt stijgt. In het voorbeeld hierboven bespaart de installatie zo’n 693 euro per jaar. En zelfs als het rendement over de tijd naar 80% daalt, is de besparing nog steeds tenminste 630 euro per jaar en dat tenminste nog gedurende 17 jaar (25 jaar – 8 jaar).
Laten we even snel rekenen en uitgaan van 665 euro besparing per jaar x 17 jaar => 11.305 euro besparing in totaal! Met als enige tussentijdse kostenpost de vervanging van de omvormer.

En daarmee kan gesteld worden dat de investering in een zonnepaneelsysteem een zeer interessante investering is en een veel beter rendement geeft van gemiddeld 8%, dan wanneer hetzelfde bedrag op een spaarrekening wordt geparkeerd waarop zo’n 2 tot 3% rente per jaar ontvangen wordt (status: januari 2014).

Stel hier uw vraag