Technische aspecten uitgelicht-Twente Zon

Technische aspecten uitgelicht

Voor de installateurs en de technici onder ons die graag wat dieper ingaan op de technische kant van de prestaties van zonnepanelen, de opstellingsmogelijkheden en het rendement, zijn onderstaande artikelen toegevoegd.

Basisbegrippen fotovoltaïsche techniek
In de fotovoltaïsche techniek worden vaak elektrotechnische begrippen gehanteerd.
De belangrijkste lichten we hier toe.

Goede prestaties bij weinig zonlicht CIS tegenover c-Si
Ook de gevoeligheid van een zonnepaneel voor het spectrum van het zonlicht speelt een rol bij het behalen van een optimaal rendement. En daar zit een duidelijk verschil tussen CIS en de klassieke kristallijne zonnepanelen.

Hoge schaduwtolerantie CIS tegenover c-Si
De CIS technologie, die Solar Frontier gebruikt in zijn zonnepanelen, onderscheidt zich van kristallijne zonnepanelen doordat het beschikt over een Light Soaking Effect, een goede temperatuurscoëfficiënt en gevoeliger is over een breder spectrum van het zonlicht.
Maar er is nog een onderscheidend aspect en dat is de hoge schaduwtolerantie van de CIS technologie tegenover c-Si. Hoe komt dat?

Temperatuurcoëfficiënt CIS tegenover c-Si
Voor alle zonnepanelen geldt dat de productie daalt naarmate de temperaturen stijgen, wat resulteert in opbrengstverliezen. Daarom is de opbrengst van zonnepanelen aanzienlijk lager in de zomer of in warme gebieden ondanks de hoge instralingswaarden. Maar er zijn ook zonnepanelen die hier minder gevoelig voor zijn doordat ze een hogere temperatuurstabiliteit hebben.

Light Soaking Effect
Het Light Soaking Effect is het vermogen van het zonnepaneel een paar procent meer opbrengst te genereren dan op het moment van zijn productie.Het Light Soaking Effect begint zodra het zonnepaneel wordt blootgesteld aan zonlicht en stabiliseert na ongeveer 50 uren zonneschijn.

Oost-West opstellingen met Solar Frontier
Solar Frontier in oost-west opstelling behaalt tot 10% meer kWh per m² beschikbaar plat-dakoppervlak dan een zuid-opstelling met poly kristallijne zonnepanelen.
De geringe verliezen bij niet-ideale oriëntering en de betere benutting van het oppervlak verklaren deze winst.

Vergelijking zonnesystemen o.b.v. rendement
Het vermogen van zonnepanelen wordt uitgedrukt in Watt-piek (Wp), de energie-opbrengst leest men vaak als kilowattuur (kWh) per jaar.
Het rendement van een zonnesysteem wordt berekend door de opgewekte energie (in kWh) – gedurende een bepaalde periode – te delen door het geïnstalleerde vermogen (in Wp). Het rendement wordt uitgedrukt in: kWh per Wp
En het rendement van zonnesystemen kan men vervolgens vergelijken.

Testopstelling Silevo versus Solar Frontier
In 2013 zijn er 2 testopstellingen in Almere geplaatst– de ene met Silevo zonnepanelen, de andere met Solar Frontier – en een jaar lang aangesloten op het stroomnet. Alles is nauwkeurig gemonitord en samengevat in twee testrapporten.

Hoog rendement zonnepanelen: Panasonic en Silevo
Hoe hoger de module-efficiëntie, hoe méér kWh er uit een bepaald beschikbare oppervlakte gehaald wordt.
In deze case study kijken we naar twee bijzondere panelen uit het hogere gamma: Panasonic en Silevo.

TIGO optimizers
Optimizers vervangen de serieschakeling van de zonnepanelen omdat hun uitgangen met elkaar in serie staan. Hierdoor zijn optimizers het antwoord op de vraag wat te doen wanneer op een deel van de zonnepanelen gedurende een deel van de dag schaduw valt, waardoor het rendement van het gehele systeem serieus naar beneden wordt getrokken.

Stel hier uw vraag