Financiering zonnepanelen via hypotheek & groene leningen-Twente Zon

Financiering zonnepanelen via hypotheek & groene leningen

Het investeren in zonnepanelen is interessant omdat het rendement hoger is dan de kosten van een lening!
Er zijn een aantal mogelijkheden waarop particulieren een zonnepaneelsysteem kunnen financieren. Naast de hypotheek kunt u de investering ook via een gesubsidieerde lening of een zgn. “groene lening” financieren.

Gesubsidieerde lening

De overheid wil zijn duurzaamheidsdoelstellingen halen. En dat levert particulieren een interessant voordeel op!
Voor een investering in duurzame energie ontvangt u via een SVnDuurzaamheidslening een rente die 3% lager is dan de commerciële rentetarieven.
De Duurzaamheidslening is beschikbaar gesteld door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn).

Als u tot een bedrag van € 7.500,- wilt lenen, heeft de Duurzaamheidslening een looptijd van 10 jaar. Als u een hoger bedrag wilt lenen, dan is de looptijd 15 jaar.
De lening bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,-. Welk bedrag u ook leent, u krijgt altijd een rentekorting van 3% op de 10 of 15 jaar vaste commerciële rente van SVn.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw installateur, provincie, gemeente en het SVn.

Nationaal Energiebespaarfonds (NEF)

Het Nationaal energiebespaarfonds is opgericht door het Rijk. Het fonds wordt gefinancierd door het Rijk, de Rabobank en de ASN Bank.

Sinds 21 januari 2014 kunnen huizenbezitters een goedkope lening aanvragen voor de financiering van energiebesparende maatregelen voor bedragen tussen de 2.500 en 25.000 euro met een looptijd van 7 of 10 jaar.
De rente die woningeigenaren betalen is aftrekbaar en is afhankelijk van de hoogte en looptijd van de lening.

Dit fonds is landelijk beschikbaar en dit is direct het grootste verschil met de Duurzaamheidslening, die regionaal wordt ingevuld. Een belangrijk aandachtspunt is dat er een maximum van 75% wordt gesteld voor de financiering van zonnepanelen.

Meer informatie over het Energiebespaarfonds leest u op de site van het SvN in het artikel “Nationaal Energiebespaarfonds“.
Het aanvragen van de lening verloopt via www.energiebespaarlening.nl.

Financieren via hypotheek

De investering in een zonnepaneelsysteem kan ondergebracht worden in de hypotheek. Dit is gunstig in verband met de hypotheekrenteaftrek.
Vraag uw hypotheekadviseur voor meer informatie over het onderbrengen van de investering in uw hypotheek.

“Groene” Leningen

Er zijn instellingen die leningen aanbieden speciaal voor investeringen om uw energierekening op een groene manier te verlagen.
Kijk bijvoorbeeld eens op de site van Green Loans, waar u een lening kunt afsluiten voor een investering in duurzame energie.

Stel hier uw vraag