Zakelijk investeren in zonnepanelen is voordelig-Twente Zon

Belastingvoordeel voor bedrijven

Gaat u als bedrijf zakelijk investeren in zonnepanelen, dan zijn er een aantal interessante regelingen, waarbij naast de afschrijvingen een deel van het investeringsbedrag van de winst afgetrokken kan worden, de zogenoemde investeringsaftrek. Deze aftrek kan in de vorm van een kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, een energie-investeringsaftrek en een milieu-investeringsaftrek.

Heeft u een bedrijfspand of een schuur met een dak van asbestplaten? Dan zijn er op dit moment hele interessante regelingen om het asbestdak te vervangen door een dak met zonnepanelen. Onderaan deze pagina staat hierover meer informatie.

Kleinschaligheidsinvesteringaftrek (KIA)

De KIA is bedoeld om investeringen van een beperkte omvang te bevorderen.
Als u investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Lees meer over de KIA op de website van de Belastingdienst-KIA.

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Via de Energie Investeringsaftrek (EIA) kunt u fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. 45% van de investeringskosten zijn aftrekbaar van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving.
Vraag EIA op tijd aan: binnen drie maanden na het geven van de opdracht (schriftelijk dan wel mondeling).

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland-EAI of bezoek de website van de Belastingdienst-EIA.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Investeert u in bedrijfsmiddelen die zijn aangewezen op de “Milieulijst”, dan biedt de MIA u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. U kunt tot 36 procent van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.
Meer informatie en de actuele Milieulijst vindt u op de website van de Belastingdienst-MIA en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland-MIA.

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

Met de VAMIL kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een door uzelf te bepalen tijdstip en levert een liquiditeit- en rentevoordeel op.
Voor meer informatie, bezoek de website van de Belastingdienst-VAMIL en de Rijksdienst voor ondernemend Nederland-VAMIL.

Combinatie MIA en VAMIL

De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd. Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke lijst waarop alle bedrijfsmiddelen staan, die in aanmerking komen voor MIA en VAMIL.
Meer informatie? Kijk op: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mia-en-vamil

Asbest en zon

Wilt u uw bedrijfspand, stal, loods of schuur asbestvrij maken en/of zonnepanelen aanschaffen?
Ondernemers die asbestdaken vervangen en op het nieuwe dak bovendien zonnepanelen plaatsen, kunnen sinds 1 juli 2012 rekenen op heel voordelige regelingen:

  • Het vervangen van asbestdaken is fiscaal voordelig via de MIA en VAMIL.
  • Het plaatsen van zonnepanelen is fiscaal voordelig via de Energie-investeringsaftrek (EIA).

Lees precies hoe het zit in de “Handleiding fiscale ondersteuning voor het vervangen van asbestdaken en plaatsen van zonnepanelen” van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Stel hier uw vraag