Subsidie op zonnepanelen voor particulieren-Twente Zon

Subsidie op zonnepanelen voor particulieren

Sinds augustus 2013 is de pot van de landelijke subsidieregeling, die zonnepaneelinstallaties subsidieerde, leeg. En, het is niet de verwachting dat er op korte termijn nieuw geld in de subsidiepot wordt gestopt.

Is dit erg? Nou…, het is jammer voor degenen die er geen gebruik meer van kunnen maken. Maar, de afgelopen jaren zijn zonnepanelen aanzienlijk in prijs gedaald. De gemiddelde terugverdientijd bedraagt inmiddels zo’n 6 jaar. In de tijd van de subsidie lag de terugverdientijd een aantal jaren hoger!
Met een opbrengstgarantie van 25 tot 30 jaar zijn zonnepanelen ook zonder subsidie een zeer goed renderende investering.

De prijsdaling van de zonnepanelen in de afgelopen jaren werd met name veroorzaakt door de invoer van zonnepanelen uit China, geproduceerd door, al dan niet door de Chinese overheid gesubsidieerde, bedrijven. Meer hierover leest u in het artikel “Importheffing op zonnepanelen uit China“.

Inmiddels zijn er allerlei interessante regelingen voor financiering van zonnepanelen. Meer informatie hierover leest u onder andere in het artikel: Financiering zonnepanelen via hypotheek & groene leningen

Provinciale en Gemeentelijke subsidies

Provincies en gemeenten hebben soms ook subsidieregelingen voor particulieren voor de aanschaf van zonnepanelen. Op de website energiesubsidiewijzer vindt u een overzicht. Overigens is op deze website ook informatie te vinden over andere energiesubsidies en leningen, die men kan afsluiten met een lage rente, wanneer men investeert in andere energiebesparende maatregelen.

Stapeling van subsidies

Van stapeling van subsidies is sprake wanneer meerdere subsidies worden verstrekt voor hetzelfde project. Hier zijn meestal verschillende bestuursorganen bij betrokken.

Stapeling wordt ook wel “cumulatie” of “samenloop” genoemd. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Subsidies stapelen is maar beperkt toegestaan. Wanneer u meerdere subsidies aanvraagt, bij bijvoorbeeld het rijk en de gemeente, zorg er dan wel voor dat u nagaat of dat is toegestaan.

Stel hier uw vraag