Subsidie op zonnepanelen voor particulieren-Twente Zon

Subsidie op zonnepanelen voor particulieren

Zoals u hieronder kunt lezen, is sinds augustus 2013 de pot van de landelijke subsidieregeling, die zonnepaneelinstallaties subsidieerde, leeg.
Naast sommige provinciale en gemeentelijke subsidies wijzen wij graag op de verschillende interessante mogelijkheden om een investering in zonnepanelen te financieren. Lees meer hierover in het artikel: Financiering zonnepanelen via hypotheek & groene leningen.

8 augustus 2013: Er gold een landelijke subsidieregeling voor particulieren, waarin 50,9 miljoen euro beschikbaar was, maar vandaag meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het ministerie van Economische Zaken dat het subsidiebudget volledig is aangevraagd.

“Er zijn inmiddels meer aanvragen binnengekomen dan subsidie beschikbaar is.
De komende weken zal Agentschap NL de aanvragen op volgorde van binnenkomst afhandelen. Aanvragen worden binnen 8 weken na ontvangst behandeld. Tussen de aanvragen die Agentschap NL ontvangt op de dag dat het budget is opgegaan, zal worden geloot door een notaris.”

Het is niet de verwachting dat er op korte termijn nieuw geld in de subsidiepot wordt gestopt. “Leeg is leeg”, meldt een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken. “De subsidie was onderdeel van het Kunduz-akkoord. Het huidige kabinet gaat er niet mee verder.”

Is dit erg? Nou ja, het is jammer voor degenen die er geen gebruik meer van kunnen maken. Maar, de afgelopen jaren zijn zonnepanelen aanzienlijk in prijs gedaald. De gemiddelde terugverdientijd bedraagt inmiddels ongeveer 7 jaar.
Met een opbrengstgarantie van 25 jaar zijn zonnepanelen ook zonder subsidie een zeer goed renderende investering.

De prijsdaling van de afgelopen jaren werd met name veroorzaakt door de invoer van zonnepanelen uit China, geproduceerd door al dan niet door de Chinese overheid gesubsidieerde bedrijven. Meer hierover leest u in het artikel “Importheffing op zonnepanelen uit China“.

Provinciale en Gemeentelijke subsidies

Provincies en gemeenten hebben soms ook subsidieregelingen voor particulieren voor de aanschaf van zonnepanelen. Op de website energiesubsidiewijzer vindt u een overzicht. Overigens is op deze website ook informatie te vinden over andere energiesubsidies en leningen, die men kan afsluiten met een lage rente, wanneer men investeert in andere energiebesparende maatregelen.

Stapeling van subsidies

Van stapeling van subsidies is sprake wanneer meerdere subsidies worden verstrekt voor hetzelfde project. Hier zijn meestal verschillende bestuursorganen bij betrokken.

Stapeling wordt ook wel “cumulatie” of “samenloop” genoemd. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Subsidies stapelen is maar beperkt toegestaan. Wanneer u meerdere subsidies aanvraagt, bij bijvoorbeeld het rijk en de gemeente, zorg er dan wel voor dat u nagaat of dat is toegestaan.

Stel hier uw vraag