Vergelijking zonnesystemen o.b.v. rendement-Twente Zon

Vergelijking zonnesystemen o.b.v. rendement

Het vermogen van zonnepanelen wordt uitgedrukt in Watt-piek (Wp).
De energie-opbrengst leest men vaak als kilowattuur (kWh) per jaar.

Maar wat betekenen deze basisbegrippen?

Het nominale vermogen van een zonnepaneel wordt uitgedrukt in Watt-piek (Wp) en is onder internationaal vastgelegde parameters bepaald. Deze parameters noemt men ‘Standaard Test Condities (STC)‘ en zijn meer laboratoria-normen, dan waardes die we in de praktijk in Europa beleven. Om het kort te houden kunnen we stellen dat STC-condities zich voordoen op het topje van de Teide op Tenerife, maar niet op een plaats in de Benelux.
Met name de instraling (intensiteit van het zonlicht) en de temperatuur van de zonnecel bepalen het opgewekte vermogen. Dit vermogen is het resultaat van een elektrische spanning (in Volt) en een elektrische stroom (in Ampère) en drukken we uit in Watt (W). Vermogen zegt dus niets over energie-opbrengst zolang we er geen tijdsdimensie voor definiëren.

Om zonnepanelen aan het net te koppelen, hebben we een omvormer nodig die de opgewekte gelijkstroom omzet in wisselstroom; we spreken dan van een zonnesysteem.
De jaarlijkse opbrengst van een zonnesysteem is dus afhankelijk van de panelen én van de omvormer.

Energie-opbrengst wordt uitgedrukt in kilowattuur per tijdseenheid, vaak korten we dit af als kWh/jaar en daarmee bedoelen we dus het aantal opgewekte kWh dat een zonnesysteem in één jaar tijd opwekt.
Eén kilowattuur is de energiehoeveelheid die duizend Watt gedurende één uur oplevert.

Berekening van het rendement van een zonnesysteem

Het rendement van een zonnesysteem wordt berekend door de opgewekte energie (in kWh) – gedurende een bepaalde periode – te delen door het geïnstalleerde vermogen (in Wp). Het rendement wordt uitgedrukt in: kWh per Wp
Bij de meeste zonnesystemen ligt het rendement tussen de 0,75 tot 1 kWh/Wp, of, als men rekent met kWp, tussen de 750 en 1.000 kWh/kWp.

Vergelijking van het rendement

Voorbeeld:
Installatie 1 heeft 5.000 Wp en haalt in één jaar exact 4.295 kWh.
Installatie 2 heeft 1.600 Wp en haalt in één jaar exact 1.295 kWh.

Het beste rendement wordt gehaald door installatie 1 want:
4.295 kWh / 5.000 Wp = 859 kWh/kWp
1.295 kWh / 1.600 Wp = 809 kWh/kWp

Omdat de instraling niet op elke plaats exact dezelfde is, kan men voor grote zonnesystemen nog een stapje verder gaan en een correctiefactor inbouwen die de instralingsvariaties uit de vergelijking haalt. Men spreekt dat over de performance ratio, of kortweg: PR. Deze (veel ingewikkeldere) methode laat toe om twee zonnesystemen te vergelijken die bijvoorbeeld een andere oriëntering hebben.

Stel hier uw vraag