Basisbegrippen fotovoltaïsche techniek-Twente Zon

Basisbegrippen fotovoltaïsche techniek

In de fotovoltaïsche techniek worden vele elektrotechnische begrippen gehanteerd.
Hieronder worden de belangrijkste begrippen genoemd en toegelicht.

Volt = eenheid van elektrische spanning (potentiaalverschil)

Ampère = eenheid van stroomsterkte (stroomintensiteit)

Watt = eenheid van elektrisch vermogen => 1 Volt x 1 Ampère = 1 Watt
1 kW = 1 kilowatt = 1.000 Watt

1 kilowattuur = 1 kWh = eenheid van energie
= vermogen x tijd => 1 kWh = 1.000 W gedurende 1u

Watt‐piek = Wp = vermogen onder Standaard Test Condities (STC):

  • 1.000 W/m²    -> zelfs uitzonderlijk voor Spanje
  • AIRMASS 1.5  -> hoek zon‐horizon van ca. 48° (half april tot eind augustus)
  • T° = 25 °C     -> op celniveau

=> STC haal je op de top van de Teide op Tenerife

Spanning is omgekeerd afhankelijk van temperatuur

Stroomsterkte is rechtevenredig met instraling (en celoppervlakte)

Poly = multi = meerdere kristallen van silicium in één cel

Mono = één enkel kristal in één cel

CIS = Koper Indium Selenide (hogere kWh/kWp per jaar)

Stel hier uw vraag