Subsidie op zonnepanelen voor bedrijven-Twente Zon

Subsidie op zonnepanelen voor bedrijven

Subsidieregeling “Stimulering Duurzame Energieproductie” (SDE+)

De SDE+ stimuleert de productie van duurzame energie en richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen.

De SDE+ is een exploitatiesubsidie. Dat wil zeggen: producenten ontvangen subsidie voor de opgewekte duurzame energie en niet voor aanschaf van de productie-installatie, zoals bij een investeringssubsidie.
Het doel van de SDE+-regeling is dan ook om zo veel mogelijk duurzame energie op te wekken per euro, door de goedkoopste vormen te subsidiëren.

De subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon.
De SDE+ categorie Wind op Zee heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure.

Aanvragen SDE+

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is een uitvoeringsorgaan van de overheid (ministerie van Economische Zaken) en verantwoordelijk voor de uitvoering van de SDE+.

Meer informatie over de subsidieregeling “Stimulering Duurzame Energieproductie” is te vinden op de website van De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en via de “Voorlichtingsfilm Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)″:

Stel hier uw vraag