Hoge schaduwtolerantie CIS tegenover c-Si-Twente Zon

Hoge schaduwtolerantie CIS tegenover c-Si

De CIS technologie, die Solar Frontier gebruikt in zijn zonnepanelen, onderscheidt zich van kristallijne zonnepanelen doordat het beschikt over een Light Soaking Effect, een goede temperatuurcoëfficiënt en gevoeliger is voor een breder spectrum van het zonlicht.

Maar er is nog een onderscheidend aspect en dat is de hoge schaduwtolerantie van de CIS technologie tegenover c-Si (kristallijne zonnepanelen).

Solar Frontier haalt méér kWh per geïnstalleerde Watt-piek

Hoe komt het dat Solar Frontier in de praktijk veel minder verlies optekent bij schaduw dan een klassiek poly-/monokristallijn zonnepaneel?
Laat ons eerst eens kijken waarom schaduw funest is voor het rendement van een zonnecel. We weten dat de opgewekte spanning van een zonnecel in functie staat van de temperatuur, en dat de opgewekte stroomsterkte rechtevenredig is met de intensiteit van het licht dat op de cel valt. Een cel die half in de schaduw ligt, zal dus maar de helft van de stroomsterkte opwekken in vergelijking met de cellen die geen schaduw ondervinden. Omdat de cellen in een paneel in serie staan, is er maar één stroomsterkte die erdoor gaat.

Bij een typische poly cell van 6” hebben we bij maximale belichting een stroomsterkte van ongeveer 8 Ampère. Bij Solar Frontier is dit minder dan 2 Ampère. Bovendien wordt deze stroomsterkte over het gehele oppervlak van het Solar Frontier paneel uitgesmeerd en dus is de blokkering van het vermogen door schaduw gradueel i.p.v. exponentieel.
Als we de stroomdichtheid berekenen, komen we uit op:

250 Wp poly paneel van 60 cellen (6”) = 8 A door 232 cm² => 345 A/m²
170 Wp CIS paneel (1 m x 1,25 m) = 2 A door 1,25 m² = > 1,6 A/m²

Onderstaande afbeelding maakt één en ander duidelijk:
Schaduwverliezen CIS tegenover c-Si

Besluit

De CIS zonnepanelen van Solar Frontier wekken hogere spanningen op en minder stroomsterkte. Bovendien wordt de stroomsterkte verspreid over de gehele oppervlakte van het paneel. Hierdoor blijft de impact van schaduw beperkt, in tegenstelling tot c-Si dat een stroomconcentratie kent die meer dan 200 keer zo groot is als CIS.

Stel hier uw vraag