Wat Bitcoin en Zonne-energie gemeen hebben? - Twente ZonTwente Zon

Wat Bitcoin en Zonne-energie met elkaar gemeen hebben?

Bitcoins groeien via ‘harmonious trees’, maar komen niet op magische wijze zomaar uit de lucht vallen.

Dit proces is wat crypto munten hun waarde geeft

Het werk bij de oprichting van slimme contracten geeft crypto currencies de autoriteit om items te kopen, een voorrecht dat gewoonlijk overheden en schatkisten is voorbehouden.Bitcoin en zonne-energie_Twente Zon

China is grootmeester in het delven van meeste Bitcoins o.a. omdat het low cost energie produceert  en de technologie beheert. Omgerekend kostte het delven van de in omloop zijnde Bitcoins in de periode 2009-2016 evenredig veel energie als nodig om een gemiddeld Amerikaans huishouden zo`n 1,6 dag van energie te voorzien.

Als Bitcoin  (BTC) de valutamarkt van de toekomst vormt, en steenkolendelving wereldwijd op begrotingen ingekrompen wordt, dan raken de mijnwerkers weliswaar werkeloos via koolstofmarkt begrotingen maar zal de revolutie worden aangedreven door hernieuwbare energiebronnen en blockchain technieken zelf. Op dit niveau kan het een aanzet vormen voor controle over de energiestromen.

“Zodra blockchain technologie in zonne-energie investeert, creëert het systeem ‘valuta’-waarde dat via ‘slimme contracten’ autoriteit verkrijgt”

In 2017 raakte bitcoin mainstream. Ook de vraag naar bitcoin equipment steeg exponentieel.  Kortom de mijnwerkers werden omgeschoold en mining equipment aangesloten op – veelal – onbenutte capaciteit van al aanwezige natuurlijke bronnen zoals waterkracht. Inmiddels wordt zo`n 70% van de Chinese bitcoin-productie groen opgewekt.

Omdat de totale energiebehoefte van crypto-mining en transacties via de blockchain exponentieel zal toenemen maar de onbenutte groene energiecapaciteit t.o.v. de valutawaarde wegvalt zal dit op landen niveau worden gereguleerd.

Zonne-energie zal crypto-mining stimuleren en de capaciteit van schone blockchain energie verhogen op hetzelfde moment.

Digiconomist heeft het doorgerekend: https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption. Haaks hierop staat ander onderzoek: https://hackernoon.com/the-reports-of-bitcoin-environmental-damage-are-garbage-5a93d32c2d7. Oordeelt u zelf.

Wat Bitcoin en Zonne-energie gemeen hebben

Op dit moment kunnen particuliere huishoudens overtollige energie terug salderen via hun lokale of regionale netbeheerder. In Nederland verloopt dit via het salderingstraject. Zonne-energie kan echter ook worden aangewend om via peer to peer transacties te laten verlopen, via de blockchain wat een hoger rendement oplevert. Zoals bijvoorbeeld via https://www.lition.io/p2p-platform

Op de website https://messari.io/onchainfx/ vindt u meer nieuws en achtergrond informatie over verschillende cryptovaluta en hun toepassingen via de blockchain.

Zie ook Wat is blockchain? Zie ook Wat is gridcoin?

Stel hier uw vraag