Innovatieve snufjes verhogen rijbereik Mercedes - Twente ZonTwente Zon

Innovatieve snufjes verhogen rijbereik van Mercedes-Benz B Electric Drive

De Engelse term “Range Anxiety” is een goed ingeburgerd begrip, zo lijkt het tenminste als je op het internet informatie zoekt over elektrische auto’s. Met enkele zeer eenvoudige, doch goed doordachte innovaties, is Mercedes-Benz erin geslaagd om van de 100% elektrische B-klasse een comfortabele auto te maken die de bestuurder positief verrast qua dagdagelijks inzetbaarheid.

Uiteraard kan je stellen dat een moderne elektrische auto niet praktisch genoeg is om lange afstanden af te leggen. Het is echter tekenend dat er zo veel aandacht geschonken wordt aan de beperkingen en zo weinig openheid getoond wordt over wat wél kan. De automerken zouden beter stoppen met het opgeven van een “officiële actieradius”. Hun geloofwaardigheid ligt op dat onderwerp tóch al aan diggelen. Het recente debacle van VW heeft vooral in de VS aangetoond dat de officiële verbruikscijfers een “hoax” bleken te zijn, opgezet spel zeg maar.

Mercedes Benz Electric Drive_achterlicht

Energie-efficiëntie van elektrische auto’s

Laat ons beginnen met de theorie. Die is écht wel héél eenvoudig zolang je maar weet wat de juiste eenheden zijn alvorens aan een vergelijking te beginnen. Als we gaan tanken met een klassieke auto, dan is de eenheid voor brandstof helaas fout uitgedrukt. Daar begint het al. We tanken een bepaald aantal liters diesel, gas of benzine maar dat zegt enkel iets over het volume, niet over de hoeveelheid energie. Tussen diesel en bezine is er niet zo veel verschil als het gaat over de verhouding tussen volume (liters) en energie (kWh). Om het makkelijk te maken gaan we er hier even van uit dat de energiewaarde voor diesel, 10 kWh per liter, identiek is aan de overige fossiele brandstoffen. De werkelijkheid ligt dichter bij de 9 kWh/l voor benzine en 7 kWh/l voor autogas. We vertekenen door deze assumptie, dat één liter tanken goed is voor 10 kWh, de verdere vergelijkingen een klein beetje in het voordeel van de fossiele brandstoffen.

De Mercedes-Benz B 250 E kan maximaal 28 kWh energie opslaan in de accu. Dat is dus minder dan 3 liter fossiele brandstof-equivalent. Het is héél belangrijk om dat in je achterhoofd te houden om te snappen hoe knap de autonomie wel is van deze niet-zó-lichte auto. Het zet ook de toon in de omgekeerde richting: fossiele brandstof slikkende auto’s zijn energetisch gezien echt inefficiënt. Een verbruik van 5l/100 km (één op twintig) is dus 50 kWh/100 km. Of anders gezegd, met de 28 kWh opgeslagen energie als constante, zou een dieselwagen slechts ongeveer 55 km autonomie hebben.

Snellaadpunt electrische auto

Invloed van omgevingsfactoren op rijbereik

Uiteraard zal de totale reikwijdte afhangen van een pak omstandigheden zoals het gewicht van uw rechtervoet, de aard van de verplaatsing, de omgevingsfactoren zoals temperatuur en wind of het type van banden. In onze metingen noteerden we een verschil van méér dan 10 % in verbruikscijfers van dezelfde auto (BMW 3 – diesel) met winter- of zomerbanden bij dezelfde temperatuur én identiek traject. Nog grotere verschillen in verbruikscijfers zitten eraan te komen als we het hebben over welke rijstrook we kiezen op de snelwegen. De keuze tussen 90 á 100 km/h aanhouden op de rechterrijstrook of meehollen op de linkerrijstrook à 125-130 km/h komt op een forse toename van het verbruik te staan van 30% en meer.
Het vreemde is dat al deze omgevingsfactoren geen enkele aandacht krijgen wanneer men met fossiele brandstoffen onderweg is. Een ervaren bestuurder die het onderste uit de elektrische kan wil halen, zal niet anders kunnen dan wél rekening te houden met deze variabelen. Dat kan erg moeilijk lijken in het begin, maar onderschat niet welke impact de bestuurder heeft en hoe snel deze kan bijleren om verder te komen. Gelukkig zijn er ook nog talrijke technologische snufjes in de auto voorhanden die de bestuurder zeer accuraat informeren wat de beschikbare resterende autonomie nog is.

Situatief rijbereik

Het bekendste snufje is uiteraard ook het meest eenvoudige: het maximaal aantal resterende kilometers, dat de auto nog kan afleggen bij gelijkwaardige omgevingsfactoren, wordt altijd weergeven op het dashboard. Het is belangrijk om te beseffen dat de auto veronderstelt dat de rest van het traject op gelijkwaardige manier wordt afgelegd als de laatste kilometers. Je kan dus wel degelijk méér afstand realiseren dan wat de auto aangeeft door bijvoorbeeld je rijgedrag aan te passen of de snelweg te wisselen voor een landweg waar je maar 80 km/h mag.

Mercedes Benz Electric Drive_situatief rijbereik

Rijmodus

Nog een manier is om de rijmodus sportstand (S) in te ruilen voor de normale (E) of de superzuinige (E+) via de knop onderaan in de middenconsole. De extra kilometers rijbereik worden ogenblikkelijk mee verrekend in het resterende rijbereik. Het verschil tussen de E en E+ is minder groot dan tussen E en S.

Mercedes Benz B-klasse Electric Drive_instellen rijmodus

Basiskennis over batterijen

Een basiskennis over batterijen en elektrisch vermogen is belangrijk om goed te begrijpen welke innovatie Mercedes-Benz in deze auto heeft ingebouwd – als eerste trouwens. Eens hiermee vertrouwd, helpen ze enorm om zorgeloos verre verplaatsingen te realiseren.

Elektrisch vermogen

Laat ons beginnen met het begrip elektrisch vermogen. Dat bestaat uit twee componenten waarvan spanning (in VOLT) de bekendste is. De spanning meet je tussen twee punten en wordt ook wel eens omschreven als potentiaalverschil. Vergelijk het met de hoogte van een waterval. De tweede grootheid is stroomsterkte (in AMPERE). Deze is al veel minder bekend en dat komt voor een deel door de in onze taal wat ongelukkig gekozen naam. De stroomsterkte zou in de analogie met de waterval best omschreven worden als het debiet. Daarom is het Engelse ‘current’ makkelijker om te begrijpen. Tenslotte is het ook van belang om te beseffen dat vermogen een momentopname is, een foto van een bepaalde situatie als het ware.

Mercedes Benz Electric Drive_vermogen

Vermogen

Een batterij heeft een bepaalde capaciteit – je kan met de B klasse 28 kWh energie meenemen. Het vermogen dat de batterij doorgeeft aan de elektromotor bestaat dus uit een gegeven spanning en een stroomsterkte. Die spanning is hoger bij een volgeladen batterij en neemt af naarmate de accu leeg gereden wordt. Vanaf een bepaalde drempelwaarde, een ondergrens van beschikbare spanning dus, beschouwt de boordcomputer de batterij als leeg en sta je onvermijdelijk stil.

Mercedes Benz Electric Drive_energie

De stroomsterkte zal dus moeten instaan om het gevraagde vermogen te realiseren. Als we dat vermogen constant veronderstellen om de vergelijking te vereenvoudigen, dan kan je dus besluiten dat hoe voller de accu is, hoe minder stroomsterkte er geleverd moet worden. Of omgekeerd, een bijna lege accu zal nóg meer stroomsterkte moeten leveren om dat constant gehouden vermogen te kunnen waarmaken omdat de spanning lager is.

Mercedes Benz Electric Drive_max rijbereik

Maximaal rijbereik realiseren in de praktijk

Genoeg theorie – over naar de praktijk en meer specifiek naar dat slimme extra snufje dat je helpt om het maximale rijbereik te realiseren met deze Mercedes-Benz.

In het dashboard staan naast de snelheidsmeter en de vermogensmeter ook nog twee kleinere metertjes. De linkse is makkelijk want die geeft de totaal beschikbare capaciteit van de accu aan. Vol is vol, half is half – dat snapt iedereen, maar de precisie ervan verdient toch respect. De weergave gaat immers onmiddellijk mee met de realiteit zonder (al dan niet tijdelijke) afwijkingen zoals dat wél vaak het geval is bij fossiele brandstofverbruikers. Dat geldt overigens zowel tijdens het rijden als tijdens het opladen of tanken.

Het rechtse kleine wijzertje duidt aan hoeveel aanspraak je kan maken op het maximale vermogen. Bij volgeladen accu staat dit wijzertje dus in dezelfde positie als zijn links opgestelde soortgenoot namelijk helemaal bovenaan. Tijdens het rijden zal opvallen dat beide wijzers er een ander tempo op nahouden, behalve tijdens de laatste 15 á 20 km. Grosso modo komt het hier op neer:

  • Beginfase – volle accu tot ca. halve accu: gradueel zakt de resterende capaciteit van de accu terwijl de e-cell op 100% beschikbaar vermogen blijft staan.
  • Tussenfase – halve accu tot ca. 25% accu: de e-cell aanspreekbaarheid wijkt heel langzaam af van het maximum maar blijft nog steeds erg hoog staan.
  • Eindfase – 25% tot lege accu: e-cell aanspreekbaarheid valt duidelijk sneller en sneller terug.

Het is pas in de eindfase dat je dit ook zou kunnen voelen bij het optrekken. De mensen die dat ook daadwerkelijk voelen, hebben duidelijk geen medeleven met de accu.

Mercedes Benz B-klasse Electric Drive_e cell functie

Meerwaarde e-cell functie

De meerwaarde van deze e-cell functie is dubbel: het geeft de bestuurder concrete informatie over wat er op dat ogenblik nog mogelijk is qua vermogen. Nu je snapt hoe dat in elkaar zit, zal je wel aanvoelen dat bij lagere accuspanning elke extra zware inspanning zich vertaalt in een snellere daling van beide wijzertjes. De tweede troef die deze informatie je als bestuurder geeft, zit erin om je die extra kilometers autonomie te geven waar je misschien naar op zoek bent. Immers, met bijna lege accu zal je duidelijk vérder komen indien je tijdens die laatste kilometers bereid bent om het extra rustig aan te doen.

Speciale laadcyclus

Er is een tweede snufje dat Mercedes-Benz aanbiedt tegen meerprijs: door een speciale knop onderaan de middenconsole kan je de accu voorbereiden op een speciale laadcyclus waardoor er enkele extra kilometers mogelijk worden. De theorie is eenvoudig uit te leggen door te gaan kijken wat er gebeurt in het laadproces. Tijdens het opladen zal de spanning van de accu stijgen. Eens een bepaalde drempelwaarde qua maximumspanning bereikt wordt, zal de laadregelaar de batterij als volgeladen beschouwen en stopt het opladen. Het knopje induwen legt deze drempelwaarde wellicht ietsjes hoger, zodat er iets méér energie opgeslagen kan worden.

Mercedes Benz Electric Drive_laadcyclus

Mercedes Benz B-klasse Electric Drive_range plus

Haal je het of haal je het niet? Met enkele slimme hulpmiddelen zet Mercedes-Benz de bestuurder van de elektrische B-klasse aan om snel te leren hoe je het maximum uit de batterij haalt. Het vertrouwen groeit dan ook snel en dankzij de constante herberekeningen van de boordcomputer kom je nooit voor verrassingen te staan. Range anxiety is a hoax.

Stel hier uw vraag