Temperatuurcoëfficiënt zonnepanelen CIS tegenover c-Si-Twente Zon

Temperatuurcoëfficiënt CIS tegenover c-Si

Lagere temperatuurcoëfficiënt betekent hogere temperatuurstabiliteit en dus betere opbrengsten bij warmte

Voor alle zonnepanelen geldt dat de productie daalt naarmate de temperaturen stijgen, wat resulteert in opbrengstverliezen. Daarom is de opbrengst van zonnepanelen, die gebruik maken van conventionele technologieën, aanzienlijk lager in de zomer of in warme gebieden ondanks de hoge instralingswaarden.

De in de datasheets van de zonnepanelen beschreven kenmerken hebben betrekking op de prestaties onder standaard testomstandigheden, die zijn gemeten bij een temperatuur van het zonnepaneel van 25°C. Vervolgens betekent iedere graad temperatuurverhoging onder echte omstandigheden een verlies in de opbrengst. Elke extra graad Celsius, die de module onder reële omstandigheden in temperatuur toeneemt, betekent een opbrengstverlies.

Temperatuur heeft minder effect op de prestaties van Solar Frontier CIS zonnepanelen dan op kristallijne panelen, doordat Solar Fontier panelen een hogere temperatuurstabiliteit hebben. Dit komt tot uiting in een lagere temperatuurcoëfficiënt, gewoonlijk aangegeven in procent per graad Kelvin (% / °K) op het datasheet.

Temperatuurcoëfficiënt zonnepanelen

Het voordeel van een grotere temperatuurstabiliteit wordt nog duidelijker als je bedenkt dat de installaties aan het werk zijn in het bijzonder tijdens hoogzomer en ze dan dus ook enorm warm kunnen worden. Bij een buitentemperatuur van 30°C kunnen zonnepanelen, die meerdere uren in de zon liggen, een temperatuur bereiken van 70°C. Onder deze omstandigheden is de hogere temperatuurstabiliteit van Solar Frontier CIS-zonnepanelen een groot voordeel, dat kan worden uitgedrukt in een energieproductie van wel 10% hoger dan die van kristallijne zonnepanelen.

 

Stel hier uw vraag