Vergelijken van zonnepanelen, prijzen en offertes-Twente Zon

Vergelijken van zonnepanelen, prijzen en offertes

Uitgangspunt is dat de panelen gedurende tenminste 25 jaar stroom opwekken en goed renderen. Verstandig dus om voor kwaliteit te kiezen en alleen met gerenommeerde merken in zee te gaan.

Verschillende types zonnepanelen

Afhankelijk van de situatie ter plaatse kan het verstandig zijn te kiezen voor een bepaald type zonnepaneel. De meest gangbare types zijn mono-kristallijne, poly-kristallijne en CIS – ook wel ‘dunne film’ – zonnepanelen genoemd. De kosten voor de verschillende type panelen verschillen en ook de rendementen verschillen afhankelijk van de situatie. Lees meer over de verschillende zonnepanelen in het artikel “Kristallijne- en CIS-zonnepanelen“.

Vergelijken van offertes voor dezelfde merken

Wanneer u prijzen en offertes met elkaar wilt vergelijken, dan kan dit het beste op basis van de prijs per Wp gedaan worden. De prijs van een zonnepaneel is hierin uit te drukken en ook de kosten voor het montagemateriaal, bekabeling en installatie. Zo ontstaat er snel een goed beeld op basis waarvan vergeleken kan worden.

Vergelijken van offertes voor verschillende zonnesystemen

Om zonnesystemen, met verschillende type zonnepanelen, met elkaar te vergelijken is er één extra berekening nodig.
Ieder zonnesysteem heeft een bepaald vermogen, uitgedrukt in Wp. Daarnaast kan er op basis van officiële onderzoeksresultaten en de positionering van de zonnepanelen een verwachte opbrengst in kilowattuur (kWh) per jaar worden bepaald.

Door de energie (in kWh), die men verwacht gedurende een bepaalde periode (b.v. een jaar) op te wekken, te delen door het vermogen (in Wp) van het zonnesysteem, berekent men het verwachte rendement, uitegedrukt in kWh/Wp.
Aan de hand van dit gegeven kan men zonnesystemen met verschillende types en merken zonnepanelen geloofwaardig met elkaar vergelijken.
Meer informatie en een voorbeeld van zo’n berekening leest u in het artikel: Vergelijking zonnesystemen o.b.v. rendement

Stel hier uw vraag